Welkom bij Modelgids.nl

Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Modelgids is een betrouwbare, onderscheidende, innovatieve, ervaren, onafhankelijke organisatie voor modellen
en opdrachtgevers waarbij informatie, communicatie, professionaliteit, creativiteit en kwaliteit centraal staan.
De kwaliteit van onze diensten willen wij continu verbeteren door tijdige introductie van zinvolle innovaties.

Modelgids.nl is opgericht door Leroy Sanchez.
” Ooit was het mijn hobby, sinds 2013 is het mijn werk! 😀 “

Als oprichter is hij van mening dat een ieder die ambitie heeft voor de showbizz wereld, de mogelijkheid
moet hebben zich op een kosteloze en veilige / adequate manier te kunnen presenteren aan opdrachtgevers.
Bijvoorbeeld: organisaties, merken, producten, casting- en modellenbureaus, film- en productiehuizen etc.

Onze visie
De visie van Modelgids is om de wereld van media, entertainment en showbizz, innovatie en eenvoud te bieden.

Onze waarden
Onze waarden vormen de belangrijkste basis voor al onze activiteiten.

Modelgids is betrouwbaar, innovatief, klantgericht, servicegericht en heeft kwaliteit hoog in het vandaal staan.
Bij Modelgids staan alle modellen en onze klanten centraal. Onze waarden in combinatie met onze missie en visie,
bepalen de manier waarop wij werken en de relatie met onze modellen, opdrachtgevers en partners.

Duurzame partners
Modelgids streeft naar een duurzaam partnerschap met haar modellen en opdrachtgevers.
Dit proberen wij te bereiken door met alle partijen mee te denken tijdens het gehele proces.
Wij streven ernaar dat elke investering terug te verdienen is en optimaal in te spelen op alle wensen.
Wij zijn vastbesloten excellente kwaliteit te leveren, om op die manier langdurige en hechte relaties aan te gaan.

Maximale betrokkenheid
Iedere opdracht, relatie, product en branche vraagt om zijn eigen creative oplossingen.
Betrokkenheid is de kern van onze aanpak. Modelgids ziet het succesvolle verloop van alle modellen, opdrachten en
(marketing)campagnes van haar klanten ook als haar succes. Deze betrokkenheid maakt dat wij samen tot een beter resultaat komen.

Teamwork
Teamwork is de sleutel tot succes. Wij zitten op één lijn, zijn open en benaderbaar.
We leren voortdurend van elkaar en mobiliseren vanuit de hele organisatie kennis en ervaring in het belang van onze modellen,
alle relaties en onszelf.

Continuïteit en kwaliteit
We hechten veel waarde aan de ontwikkelingen binnen de branche en de kennis van ons modellen aanbod.
Iedereen krijgt dan ook de tijd en de gelegenheid zichzelf te verdiepen in de vraagstukken van opdrachtgevers.
Op die manier kunnen we u garanderen dat we u het juiste advies geven voor de vraag die u bij ons neerlegt.
We zijn er trots op dat onze organisatie in het rijtje voorkomt van Nederlands grootste modellen netwerken.
Nog trotser zijn we op de resultaten die onze modellen en relaties behalen met de oplossingen die we samen hebben
gerealiseerd. We hopen u, als model en/of als relatie, aan deze lijst toe te voegen en een langdurige productieve relatie aan te gaan.

Zaken doen met Modelgids
Betekent voor u als organisatie: maximale betrokkenheid en samenwerking met deskundige, enthousiaste en gedreven mensen.
Modellen kunt u overal vinden en boeken, maar werkelijke betrokkenheid bij uw bedrijfsvoering moet uit de hoofden
en harten komen van de medewerkers van een bedrijf. Dit soort medewerkers en modellen vindt u bij Modelgids.
Professionals met gevoel voor wat u beweegt en die trots willen zijn op wat ze hebben bereikt.

Modelgids KERNWAARDEN

Maatschappelijk verantwoord

Eerlijk, openlijk en integer zaken doen
Complete en juiste informatie verschaffen
Werken vanuit onze normen en waarden

Professioneel

Respect hebben voor relaties en medewerkers
Verwachtingen herkennen en waarmaken
Afspraken tijdig nakomen

Innovatief

Tijdige introductie van zinvolle innovaties
Meedenken d.m.v. creatieve ideeën

Winstgevend

Technisch hoogwaardige diensten leveren
Goed rendement op geïnvesteerd vermogen leveren
Een omgeving scheppen waarin we initiatieven kunnen ontplooien

Hoe werkt deze site precies?
Modelgids werkt als een netwerk filter tussen opdrachtgevers en modellen.
Wij maken een online portfolio voor alle modellen aan, die door ons wordt opgeslagen op onze beveiligde server.
Deze profielen zijn gecategoriseerd, en onderverdeeld in disciplines (modellen, mannequins, figuranten etc.)
In een overzichtelijke interface kunnen aangesloten opdrachtgevers door de profielen bladeren, en kandidaten
selecteren voor een kennismaking, casting, auditie of direct reserveren voor een opdracht.

Privacy
De contactgegevens zoals adres, e-mail en telefoonnummer zijn afgeschermd.
Als een opdrachtgever contact wil opnemen en/of direct wil reserveren, dan is dat alleen mogelijk via een contactbox.
Alle ontvangen reacties worden door Modelgids doorgestuurd naar het geregistreerde e-mailadres van een model.

Wat maakt deze site veiliger dan een andere site?
Alvorens een bedrijf toegang tot de profielen krijgt, wordt deze eerst door medewerkers van Modelgids actief
beoordeeld en gescreend. Wij controleren onder andere: naam, adres, telefoon, website, email, inschrijving KvK,
contactpersoon, hoe lang bestaan ze al en wat heeft een opdrachtgever te bieden.
Verder dient men zich aan onze algemene voorwaarden te conformeren, zoals: Geen ongewenste reclame
maken(spam), geen aan erotiek gerelateerde verzoeken enz. Bij het niet naleven van deze voorwaarden wordt
een account direct opgeheven.

Door op deze manier te werken, bieden wij een veilig systeem aan voor alle leden en opdrachtgevers.
Wij hopen dat onze uitleg heeft bijgedragen aan het vertrouwen in onze organisatie en dat wij u als nieuw lid
of relatie mogen begroeten.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Bedankt voor uw interesse en wij wensen u graag nog een hele fijne dag toe!
Met vriendelijke groeten,
Modelgids.nl

Ons Team

Leroy Sanchez – CEO
” Ooit was het mijn hobby, sinds 2013 is het mijn werk! 😀 “

Leroy

Marta – CEO
” It’s our business to know your business. “

Marta

Rosa – Sales & Marketing
” A goal properly set is halfway reached. “

Rosa

Jenny – Modelscout
” Schoonheid zit merendeels van binnen en toont zich wanneer jij dat wilt uitstralen. “

Jenny

Iboya Triz – Personal Training
” Ik dacht: Als dit voor mij werkt, dan werkt het voor iedereen! “

Iboya

Lyron Martina – Designer & Catwalkcoach
” What you do and the way you think, makes you beautiful. “

Lyron

Wil jij ons team komen versterken ?
Stuur een e-mail naar: info@modelgids.nl